Podpoříme

Celý team spolku Happy Tail, z.s. se rozhodl, že bude podporovat tyto vybrané útulky, nadační sdružení či azyly. V případě, že byste se chtěli stát také podporovaným útulkem, neváhejte nám napsat.

 

MINIAZYL VOŘÍŠKOV, Z.S.

Miniazyl Voříškov založily dvě slečny, které spojuje láska ke psům. Slečny, co raději změní psí osud, než si lakují nehty a sedí před zrcadlem.  Voříškov je přechodný domov. "U nás se psům dostane lásky, kvalitní stravy, vycházek do krásného okolí, socializace, výcviku a pomazlení. Samozřejmě spolupracujeme s několika veterináři. Nemáme žádné příjmy od obcí, měst či státu. Žádné dotace. Péči o psy se snažíme hradit z vlastních kapes, na úkor vlastního bydlení, dovolených, šatníku .. prostě toho, za co utrácí normální holky. Psů potřebných naší péče ovšem přibývá a my to bez Vaší pomoci nezvládneme. Adopční poplatky mnohdy nepokryjí náklady a už vůbec nezbývá na rozvoj miniazylu, zvyšování kapacity pro ubytování a vylepšování psího prostředí. Naše vize je postavit co nejekologičtější miniútulek. Na pozemku není elektřina, tu zajišťujeme solárními panely. Vodu máme ze studny s ruční pumpou, podmínky jsou více než bojové" uvedla jedna ze zakladatelek azylu Voříškov. Více na www.voriskov.cz

 

NADAČNÍ FOND IRSKÝ VLKODAV

Účelem nadačního fondu je zlepšování životních podmínek jednotlivých irských vlkodavů, kteří se z jakéhokoliv důvodu ocitli v nouzi, a zmírnění jejich ztížené životní situace, příp. jejich utrpení. Podávání podnětů k řešení případů týrání zvířat u kompetentních orgánů. Informovat veřejnost o způsobech zlepšení vztahu člověk - pes, o psech /zvláště irských vlkodavech/ a jejich potřebách, o nutné pomoci irským vlkodavům, a to zejména prostřednictvím internetových stránek, publikací a informačních vystoupeních na kynologických akcích. Více na www.irskyvlkodav.cz

 

 

 

O.S. RUSSELL RESCUE

Posláním občanského sdružení Russell Rescue je pomoc psům v nouzi. Konkrétně aktuálně velmi módním plemenům - Jack a Parson Russell teriér. Primárně se zaměřujeme na týrané psy, psy z tzv. "množíren", pomáháme jednotlivě psům z jiných útulků a také psům, kteří z nějakých důvodů nemohou zůstat ve své původní rodině.

Občanské sdružení Russell Rescue je specifické v péči o psy tím, že nevedeme standardní kotce. Nově přijatí svěřenci se stávají součástí klasické domácnosti ředitelky o. s. Russell Rescue. Což se na jednu stranu stává nevýhodou, protože máme omezené kapacity. Na druhou stranu je to však prospěšné pro psy. Naši svěřenci nejsou anonymně v kotcích, učí se běžnému chodu domácnosti a díky blízkému kontaktu s člověkem dokážeme velmi dobře otipovat potřeby konkrétních jedinců. Čímž minimalizujeme budoucí problémy nebo případné návraty našich svěřenců zpět do sdružení. Více na www.russell-rescue.cz

 

 

 

 

ÚTULEK NADĚJE PRO ČTYŘI PACKY

ÚTULEK (spolek) byl založen roku 2011, za tu doby našima rukama prošlo několik set kočiček a pejsků. V létě roku 2015 se přestěhovali z důvodu postupného rozšíření kapacity do Opřetic u Bystřice u Benešova, kde budujou postupně větší prostory pro pejsky i kočky. V průběhu roku 2016 budou probíhat především práce na psích kotcích a budoucí kočičí voliéře. Kapacitu pevně stanovenou útulek nemá, odvíjí se od velikosti a snášenlivosti psů. Nyní je v útulku 13 psů k umístění. Více na stránkách: http://www.nadeje-pro-ctyri-packy.estranky.cz/

 

 

 

PSÍ ŽIVOT

Posláním spolku je pomáhat psům a kočkám, jejichž majitelé se dostali do tíživé životní situace nebo se pohybují "na okraji společnosti" a nedokáží o své zvíře dostatečně pečovat. Cílem přitom není zvířata odebírat, ale zpřístupnit jim potřebnou péči. Jako JEDINÁ ORGANIZACE v České republice se cíleně zaměřuje na pomoc zvířatům, která patří lidem bez domova,  osobám závislým  na návykových látkách a zvířatům, která žijí s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách. Činnost je rozkročena do čtyř oblastí - sociální, ekologické, zdravotní a environmentální a snaží se o zlepšení situace na všech těchto úrovních.  Více informací na stránkách: http://psizivot.com/o-nas

 

12938248 1148017515217833 926111659453980449 n

 

 

 

 

AZYL MATÝSEK

Nachází se v Kamenickém Šenově u České Lípy. Funguje od února 2015. Jelikož se o pejsky stará pení, která je na mateřské dovolené, uvítá jakékoliv dary, především krmivo Sam's Field nebo veterinární přípravky. Vzhledem k tomu, že se plánují stavební úpravy tohoto azylu, majitelka uvítá také stavební materiál (nejlépe cement, písek, štuk). Během necelých dvou let azyl Matýsek umístil do nových domovů celkem 43 pejsků. Pro útulek nejsou vyhlášené žádné sbírky, pouze jednou za rok je pro Matýska uspořádán Běh pro útulek. Majitelka azylu Martina Marešová přijala naše pozvání a zúčastní se také Happy Dog Show 2017. V případě, že budete chtít darovat útulku nějaké věci (deky, krmení, vodítka, obojky), můžete je vzít na akci s sebou. Více o azylu Matýsek na stránkách -  http://azyl-matysek.webnode.cz/

 

 

 

 

V případě, že byste se chtěli stát podporovaným útulkem spolkem Happy Tail, z.s. napište nám motivační dopis, který by měl obsahovat tyto informace:

  • kde se útulek nachází
  • kolik je průměrně ročně ubytovaných pejsků v útulku
  • kdo se o útulek stará
  • zda pro útulek jsou pořádány nějaké sbírky
  • fotografie některých pejsků ve vašem útulku + fotografie prostorů útulku
  • jaké jsou zhruba měsíční výdaje spojené s činností útulku
  • v čem konkrétně byste chtěli pomoci - krmení, veterinární činnost, stavební úpravy aj..

Bohužel praxe nás naučila, že ne každý je nadšený z podpory, z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že necháme možnost majitelům útulku, aby se o naše sponzorství přihlásili. Děkujeme za pochopení.